Worldcoin

bởi Worldcoin Team

Separated by borders, United by technology

Launched in May 2013, Worldcoin is the 9th longest running blockchain in existence. Reaching $1 per WDC in late 2013. Worldcoin has a rich history and enormous potential with 8 years of proven durability. Worldcoin has survived because it's truly decentralized.

Thay đổi ở phiên bản 0.17.1

hơn 1 năm trước
Kích thước cài đặt~56 MB
Kích thước tải xuống24 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt92
Giấy phépMIT License
Trang web của dự ánhttps://worldcoin.global/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub global.worldcoin.worldcoin-core

Chạy

flatpak run global.worldcoin.worldcoin-core