Seabird

bởi Seabird Project
Cài đặt
Seabird main application window

Kubernetes desktop client

Seabird is the native desktop app that simplifies working with Kubernetes.

Những thay đổi ở phiên bản v0.3.2

2 tháng trước
(Đã được dựng 2 tháng trước)
  • Changelog không được cung cấp
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép Mozilla Public License 2.0.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~79.02 MiB
Kích thước tải xuống18.91 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt3.352