gencolormap

Cài đặt

Color Map Generator

A generator for color maps, for scientific visualization.

Thay đổi ở phiên bản 2.3

hơn 1 năm trước
(Built khoảng 1 năm trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép MIT License.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~451 KiB
Kích thước tải xuống242.52 KiB
Cấu trúc có sẵnx86_64, aarch64
Cài đặt960