Xpano

bởi Tomas Krupka

Automated photo stiching tool

Xpano is a photo stitching tool that focuses on simplicity and ease of use, major features include:

  • Auto detection of groups of images that can be stitched into panoramas
  • Preview + zoom + pan of the computed panoramas
  • Crop mode, boundary auto fill, selectable projection types
  • Export of full resolution panoramas including exif metadata

Thay đổi ở phiên bản 0.15.0

4 ngày trước
Kích thước cài đặt~20 MB
Kích thước tải xuống8 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt965
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://krupkat.github.io/xpano/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub cz.krupkat.Xpano

Chạy

flatpak run cz.krupkat.Xpano
Tags: