VSCodium

bởi Peter Squicciarini

Code editing. Redefined. Telemetry less.

VSCodium combines the simplicity of a code editor with what developers need for the core edit-build-debug cycle.

This is the telemetry-less version of Visual Studio Code, packaged into a Flatpak. This repackaging is not supported by Microsoft.

Thay đổi ở phiên bản 1.78.2.23132

22 ngày trước
Kích thước cài đặt~326 MB
Kích thước tải xuống119 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt196.890
Giấy phépMIT License
Trang web của dự ánhttps://vscodium.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.vscodium.codium

Chạy

flatpak run com.vscodium.codium
Tags: