Unity Hub

bởi Unity Technologies

Real-time game engine

Unity is used to create half of the world’s games. Unity's real time platform, powered by tools and services, offers incredible possibilities for game developers, and creators across industries and applications.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Unity Technologies.

Thay đổi ở phiên bản 3.4.1

6 tháng trước
Kích thước cài đặt~146 MB
Kích thước tải xuống141 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt108.599
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://unity3d.com
Câu hỏi thường gặphttps://unity3d.com/unity/faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.unity.UnityHub

Chạy

flatpak run com.unity.UnityHub