Stremio

Watch videos, movies, TV series and TV channels instantly.

Watch videos, movies, TV series and TV channels instantly.

Thay đổi ở phiên bản 4.4.160

4 ngày trước
Kích thước cài đặt~262 MB
Kích thước tải xuống107 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt211.672
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://www.stremio.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.stremio.Stremio

Chạy

flatpak run com.stremio.Stremio