Opera

bởi Opera

The web browser from Opera

Fast, secure, easy-to-use web browser.

Opera is a fast, secure, and user-friendly web browser. It includes a built-in ad blocker, Video pop-out, and free VPN.

NOTE: This package is not verified by, affiliated with, or supported by Opera.

Thay đổi ở phiên bản 99.0.4788.31

5 ngày trước
Kích thước cài đặt~324 MB
Kích thước tải xuống143 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt125.387
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://opera.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.opera.Opera

Chạy

flatpak run com.opera.Opera