Extension Manager

bởi Matthew Jakeman

Browse, install, and manage GNOME Shell Extensions.

A utility for browsing and installing GNOME Shell Extensions.

Features:

  • Browse extensions.gnome.org right inside the app
  • Manage the extensions you already have installed

Thay đổi ở phiên bản 0.4.0

8 tháng trước
Kích thước cài đặt~2 MB
Kích thước tải xuống719 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt654.840
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.mattjakeman.ExtensionManager

Chạy

flatpak run com.mattjakeman.ExtensionManager