Celeste

bởi Hunter Wittenborn
Cài đặt
Celeste's main window

Sync your cloud files

Celeste is a GUI file synchronization client that can connect to almost any cloud provider you'd like. It provides a streamlined experience to back up your files, and integrates directly into your desktop system.

Những thay đổi ở phiên bản 0.8.3

2 ngày trước
(Đã được dựng 1 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~115.97 MiB
Kích thước tải xuống36.77 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64
Số lượt cài đặt24.156