ClamTk

Easy to use graphical user interface for Clam Antivirus (ClamAV)

ClamTk is intended to be an easy to use, light-weight, on-demand scanner for Linux systems.

Thay đổi ở phiên bản 6.15

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~64 MB
Kích thước tải xuống18 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt157.135
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.gitlab.davem.ClamTk

Chạy

flatpak run com.gitlab.davem.ClamTk