Timer

bởi vikdevelop
Cài đặt

Simple countdown timer

Timer is an open-source and simple application. It enables countdown timing in hours/minutes/seconds and:

  • After finished timing possible shut down/reboot/suspend system, play beep and send notification
  • It is possible allow/disable playing beep
  • Set custom text for notification and alarm clock dialog
  • Use keyboard shortcuts for start, pause or stop timer and reset timer values

Những thay đổi ở phiên bản 3.4

khoảng 2 tháng trước
(Đã được dựng 18 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~822 KiB
Kích thước tải xuống627.24 KiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt26.394