Video Downloader

bởi Unrud

Download videos from websites like YouTube and many others

Download videos from websites with an easy-to-use interface. Provides the following features:

  • Convert videos to MP3
  • Supports password-protected and private videos
  • Download single videos or whole playlists
  • Automatically selects a video format based on your quality demands

Based on yt-dlp.

Thay đổi ở phiên bản 0.12.4

4 ngày trước
Kích thước cài đặt~49 MB
Kích thước tải xuống20 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt548.547
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.unrud.VideoDownloader

Chạy

flatpak run com.github.unrud.VideoDownloader