Flatseal

bởi Martin Abente Lahaye

Manage Flatpak permissions

Flatseal is a graphical utility to review and modify permissions from your Flatpak applications.

Thay đổi ở phiên bản 2.0.1

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~501 KB
Kích thước tải xuống152 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt886.766
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://github.com/tchx84/flatseal

Ứng dụng khác của Martin Abente Lahaye

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal

Chạy

flatpak run com.github.tchx84.Flatseal