Drawing

bởi Romain F. T.
The window and its primary menu

Edit screenshots or memes

This basic image editor can resize, crop, or rotate an image, apply simple filters, insert or censor text, and manipulate a selected portion of the picture (cut/copy/paste/drag/…)

And of course, you can draw! Using tools such as the pencil, the straight line, the curve tool, many shapes, several brushes, and their various colors and options.

Supported file types include PNG, JPEG and BMP.

Những thay đổi ở phiên bản 1.0.2

hơn 1 năm trước
(Đã được dựng 24 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~6.85 MiB
Kích thước tải xuống5.97 MiB
Dùng được trên kiến trúcaarch64, x86_64
Số lượt cài đặt127.408