Foliate

bởi John Factotum

A simple and modern eBook viewer

Foliate is a simple and modern GTK eBook viewer.

Features include:

  • Two-page view and scrolled view
  • Customize font and line-spacing
  • Light, sepia, dark, and invert mode
  • Reading progress slider with chapter marks
  • Bookmarks and annotations
  • Find in book
  • Quick dictionary lookup

Thay đổi ở phiên bản 2.6.4

hơn 1 năm trước
Kích thước cài đặt~5 MB
Kích thước tải xuống2 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt182.651
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Ứng dụng khác của John Factotum

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.johnfactotum.Foliate

Chạy

flatpak run com.github.johnfactotum.Foliate