Curtail

bởi Hugo Posnic

Compress your images

Optimize your images with Curtail, a useful image compressor that supports PNG, JPEG, WebP and SVG file types.

It supports both lossless and lossy compression modes with an option to whether keep or not metadata of images.

Những thay đổi ở phiên bản 1.10.0

19 ngày trước
(Đã được dựng 18 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~2.5 MiB
Kích thước tải xuống1.18 MiB
Dùng được trên kiến trúcaarch64, x86_64
Số lượt cài đặt51.952