Eyedropper

bởi FineFindus
Cài đặt

Pick and format colors

Pick any color from your screen and view it in different formats. Change the picked color or go back to a previously picked color from the history list. Generate a list of different shades from the picked color.

Features

 • Pick a Color
 • Enter a color in Hex-Format
 • Enter colors in different formats
 • View colors in Hex, RGB, HSV, HSL, CMYK, XYZ and CIE-Lab format
 • Customize which formats appear as well as their order
 • Generate a palette of different shades

Những thay đổi ở phiên bản 1.0.0

9 tháng trước
(Đã được dựng 9 tháng trước)
 • Changelog không được cung cấp
 • Phát triển bởi cộng đồng

  Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 only.
  Tham gia
Kích thước cài đặt~5.52 MiB
Kích thước tải xuống2.17 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt66.323

Ứng dụng khác của FineFindus