Mandelbulber2

Free and open source 3D fractals generator

Mandelbulber2 creatively generates three-dimensional fractals. Explore trigonometric, hyper-complex, Mandelbox, IFS, and many other 3D fractals. Render with a great palette of customizable materials to create stunning images and videos.

Features:

Thay đổi ở phiên bản 2.29

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~154 MB
Kích thước tải xuống115 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt14.481
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://mandelbulber.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.buddhi1980.mandelbulber2

Chạy

flatpak run com.github.buddhi1980.mandelbulber2