teams-for-linux

bởi Ismael Martinez

Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron

Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron.

It uses the Web App and wraps it as a standalone application using Electron.

Thay đổi ở phiên bản 1.1.1

6 ngày trước
Kích thước cài đặt~239 MB
Kích thước tải xuống97 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt259.774
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux

Chạy

flatpak run com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux