Beaver Notes

bởi Daniele Rolli
Home

Private note taking app

Beaver Notes is the note-taking app designed with simplicity and privacy in mind. Safeguard your thoughts and ideas effortlessly, knowing they're securely stored on your device. With Beaver Notes, only you have access to your data.

Những thay đổi ở phiên bản 3.3.0

3 ngày trước
(Đã được dựng 1 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép MIT License.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~287.63 MiB
Kích thước tải xuống113.96 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt3.700