AnyDesk

bởi AnyDesk Software GmbH

Connect to a computer remotely

AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.

Thay đổi ở phiên bản 6.2.1

7 tháng trước
Kích thước cài đặt~49 MB
Kích thước tải xuống18 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt580.556
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://www.anydesk.com

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.anydesk.Anydesk

Chạy

flatpak run com.anydesk.Anydesk