Flathub Logo

Flathub Resmi Rozetleri

Flathubʼda uygulamanızı tanıtmak için bu rozetleri kullanabilirsiniz

Dil Değiştir

Tercih Edilen Rozet

Download on Flathub
SVG biçiminde de kullanılabilir

Alternatif Rozet

Download on Flathub
SVG biçiminde de kullanılabilir

CC0
Yasaların mümkün olduğu ölçüde, Jakub Steiner Flathub Rozetleri ile ilgili tüm telif hakkı ve ilgili veya komşu haklardan feragat etmiştir. Bu çalışma Çekya'dan yayınlanmıştır.

Kod Örnekleri

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub