Offisielle Flathub-skilt

Du kan bruke disse skiltene til å promotere programmet ditt på Flathub

Foretrukket skilt

Download on Flathub
Også tilgjengelig i SVG-format

Alternativt skilt

Download on Flathub
Også tilgjengelig i SVG-format

CC0
I den grad det tillates juridisk sett har Jakub Steiner gitt avkall på alle opphavsrettslige og lignende rettigheter til Flathub-skilt. Innholdet er publisert fra Tsjekkia.

Kodeeksempler

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub