Fonts RSS

Ara us podeu subscriure als nostres canals RSS per obtenir les últimes novetats de Flathub al vostre lector de fonts!

Noves aplicacions

Aplicacions publicades a Flathub en els darrers 30 dies.

Subscriure's

Aplicacions actualitzades recentment

Aplicacions publicades o actualitzades a Flathub durant els darrers 7 dies.

Subscriure's
Necessiteu una aplicació RSS? Trobeu-ne d'excel·lents a Flathub.