Foliate

per John Factotum

A simple and modern eBook viewer

Foliate is a simple and modern GTK eBook viewer.

Features include:

  • Two-page view and scrolled view
  • Customize font and line-spacing
  • Light, sepia, dark, and invert mode
  • Reading progress slider with chapter marks
  • Bookmarks and annotations
  • Find in book
  • Quick dictionary lookup

Canvis en la versió 2.6.4

fa més d'un any

Altres aplicacions de John Factotum

Instal·lacions al llarg del temps

Instal·lació manual

Assegureu-vos de seguir la guia de configuració abans d'instal·lar

flatpak install flathub com.github.johnfactotum.Foliate

Executar

flatpak run com.github.johnfactotum.Foliate