Monomer Flatpak Example

Monomer Flatpak Example Application.

An example of how to package Monomer apps with Flatpak.

0.0.8.0 අනුවාදයෙහි වෙනස්කම්

2 days ago
ස්ථාපිත ප්‍රමාණය~32 MB
බාගතවන ප්‍රමාණය7 MB
තිබෙන නිර්මාණ ශිල්පx86_64
ස්ථාපන274
බලපත්‍රයMIT License
ව්‍යාපෘතියේ අඩවියhttps://github.com/Dretch/monomer-flatpak-example#readme

අතිකාල ස්ථාපන

අතින් ස්ථාපනය

ස්ථාපනයට පෙර පිහිටුවීමේ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කරන්න

flatpak install flathub io.github.Dretch.MonomerFlatpakExample

ධාවනය

flatpak run io.github.Dretch.MonomerFlatpakExample