Flathub Logo

Oficjalne Emblematy Flathub

Możesz użyć tych emblematów do promocji Twojej aplikacji dostępnej na Flathub

Zmień język

Preferowany Emblemat

Download on Flathub
Dostępny również w formacie SVG

Alternatywny Emblemat

Download on Flathub
Dostępny również w formacie SVG

CC0
W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Jakub Steiner zrzekł się wszelkich praw autorskich i praw pokrewnych lub sąsiedzkich do Emblematów Flathub. Utwór ten jest publikowany z Czech.

Przykłady kodu

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub