Flathub Logo

Flathub'i ametlikud märgid

Võid kasutada neid märke oma rakenduse reklaamimiseks Flathubis

Vaheta keelt

Eelistatud märk

Download on Flathub
Saadaval ka SVG-vormingus

Alternatiivne märk

Download on Flathub
Saadaval ka SVG-vormingus

CC0
Seadusega lubatud ulatuses on Jakub Steiner loobunud kõigist autoriõigustest ja sellega seotud või kaasnevatest õigustest Flathubi märkide osas. See teos on avaldatud Tšehhis.

Lähtekoodi näited

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub