Oficiální odznaky Flathubu

Tyto odznaky můžete použít k propagaci své aplikace na Flathubu

Preferovaný odznak

Download on Flathub
Je také dostupný ve formátu SVG

Alternativní odznak

Download on Flathub
Je také dostupný ve formátu SVG

CC0
V rozsahu povoleném zákonem se Jakub Steiner vzdal všech autorských a souvisejících práv k ikonám Flathubu. Tato práce je publikována z České republiky.

Ukázky kódu

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub