Flathub Logo

Официални значки на „Flathub“

Може да използвате тези значки, за да рекламирате приложението си във „Flathub“

Смяна на езика

Предпочитана значка

Download on Flathub
Налична като SVG файл

Алтернативна значка

Download on Flathub
Налична като SVG файл

CC0
Jakub Steiner се отказва от всичките авторски права, свързани с значките на „Flathub“. Публикувани от Чехия.

Кодове за вграждане

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub