Flathub Logo

Parabolic

от Nickvision

Изтегляне на уеб видео клип и звук

— A basic yt-dlp frontend

— Supports downloading videos in multiple formats (mp4, webm, mp3, opus, flac, and wav)

— Run multiple downloads at a time

— Supports downloading metadata and video subtitles

Промени във версия 2024.5.0

преди около месец
(създадена преди 28 дни)
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „MIT License“.
    Включете се
Инсталиран размер~145.27 MiB
Изтеглен размер60.41 MiB
Налични архитектуриx86_64, aarch64
Инсталирания114 742