Flathub Logo

Citations

от Maximiliano Sandoval
Main window

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Промени във версия 0.6.4

преди около година
(създадена преди 11 дни)
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „GNU General Public License v3.0 or later“.
    Включете се
Инсталиран размер~10.41 MiB
Изтеглен размер4.1 MiB
Налични архитектуриx86_64, aarch64
Инсталирания20 869

Други приложения от Maximiliano Sandoval