Flathub Logo

PrimeHack

от Shiiion, SirMangler
Проверени

Dolphin Emu fork for various Metroid Prime mods

PrimeHack is a fork of Dolphin Emulator to bring modern Mouse and Keyboard controls, as well as Dual-Stick gamepad controls to the Metroid Prime Trilogy. PrimeHack also offers many other features such as increased FoV and various new cheats.

Промени във версия 1.0.7

преди 4 месеца
(създадена преди около месец)
  • Регистърът на промените не е наличен
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „GNU General Public License v2.0 or later“.
    Включете се
Инсталиран размер~74.3 MiB
Изтеглен размер32.07 MiB
Налични архитектуриaarch64, x86_64
Инсталирания2 205 756
Етикети: