Flathub Logo

Waycheck

от Campbell Jones
The Waycheck main window

Show Wayland compositor details

Waycheck is a simple graphical application that connects to your Wayland compositor and displays the list of Wayland protocols that it supports, along with the list of protocols that it doesn't.

Промени във версия 1.2.1

преди около 2 месеца
(създадена преди около 2 месеца)
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „Apache License 2.0“.
    Включете се
Инсталиран размер~905 KiB
Изтеглен размер793.5 KiB
Налични архитектуриx86_64, aarch64
Инсталирания5677
Етикети: