Flathub Logo

Flatseal

от Martin Abente Lahaye

Manage Flatpak permissions

Flatseal is a graphical utility to review and modify permissions from your Flatpak applications.

Промени във версия 2.1.1

преди 28 дни
(създадена преди 27 дни)
  • Регистърът на промените не е наличен
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „GNU General Public License v3.0 or later“.
    Включете се
Инсталиран размер~539 KiB
Изтеглен размер166.87 KiB
Налични архитектуриx86_64, aarch64
Инсталирания1 535 607

Други приложения от Martin Abente Lahaye