Flathub Logo

Flathub Rəsmi Nişanları

Siz Flathub-da tətbiqinizi tanıtmaq üçün bu nişanlardan istifadə edə bilərsiniz

Dili dəyişdirin

Üstünlük Nişanı

Download on Flathub
SVG formatında da mövcuddur

Alternativ Nişan

Download on Flathub
SVG formatında da mövcuddur

CC0
Qanunla mümkün olduğu qədər, Jakub Steiner Flathub Nişanlarına bütün müəllif hüququndan və əlaqəli və ya bitişik hüquqlardan imtina edir. Bu araşdırma Çexiyadan dərc edilib.

Kod Nümunələri

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub