q4wine

bởi Oleksii S. Malakhov

Utility for Wine applications and prefixes management

Q4Wine is a Qt GUI for Wine. It will help you manage Wine prefixes and installed applications.

Thay đổi ở phiên bản 1.3.13

hơn 2 năm trước
Kích thước cài đặt~427 MB
Kích thước tải xuống131 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt120.229
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://q4wine.brezblock.org.ua

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub ua.org.brezblock.q4wine

Chạy

flatpak run ua.org.brezblock.q4wine