VLC

bởi VideoLAN et al.

VLC media player, the open-source multimedia player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols.

Thay đổi ở phiên bản 3.0.18

7 tháng trước
Kích thước cài đặt~83 MB
Kích thước tải xuống32 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.614.051
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://www.videolan.org/vlc/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.videolan.VLC

Chạy

flatpak run org.videolan.VLC