VLC

bởi VideoLAN et al.
Unverified

VLC media player, the open-source multimedia player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols.

Thay đổi ở phiên bản 3.0.20

6 tháng trước
(Built 13 ngày trước)
  • không có changelog được cung cấp
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v2.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~94.29 MiB
Kích thước tải xuống37.3 MiB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt3.020.591