PPSSPP

bởi Henrik Rydgård

A PlayStation Portable emulator

PPSSPP is a PSP emulator that can run games in full HD resolution. It can even upscale textures that would otherwise be too blurry as they were made for the small screen of the original PSP.

Thay đổi ở phiên bản 1.15.4

7 ngày trước
Kích thước cài đặt~37 MB
Kích thước tải xuống18 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.255.520
Giấy phépGNU General Public License v2.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.ppsspp.org/
Câu hỏi thường gặphttps://www.ppsspp.org/faq.html

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.ppsspp.PPSSPP

Chạy

flatpak run org.ppsspp.PPSSPP