gedit

Text editor

gedit is a general-purpose text editor. It has been created in 1998, at the beginnings of GNOME.

The first goal of gedit is to be easy to use, with a simple interface by default. More advanced features are available by enabling plugins.

Thay đổi ở phiên bản 44.2

5 tháng trước
Kích thước cài đặt~18 MB
Kích thước tải xuống6 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt162.985
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.gedit

Chạy

flatpak run org.gnome.gedit