Maps

bởi The GNOME Project

Find places around the world

Maps gives you quick access to maps all across the world. It allows you to quickly find the place you’re looking for by searching for a city or street, or locate a place to meet a friend.

Maps uses the collaborative OpenStreetMap database, made by hundreds of thousands of people across the globe.

Thay đổi ở phiên bản 44.2

11 ngày trước
Kích thước cài đặt~8 MB
Kích thước tải xuống2 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt156.167
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://wiki.gnome.org/Apps/Maps

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.Maps

Chạy

flatpak run org.gnome.Maps
Tags: