Lutris

bởi Lutris Team

Video game preservation platform

Lutris helps you install and play video games from all eras and from most gaming systems. By leveraging and combining existing emulators, engine re-implementations and compatibility layers, it gives you a central interface to launch all your games.

Thay đổi ở phiên bản 0.5.13

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~990 MB
Kích thước tải xuống333 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt757.922
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://lutris.net
Câu hỏi thường gặphttps://lutris.net/faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub net.lutris.Lutris

Chạy

flatpak run net.lutris.Lutris