mpv

A free, open source, and cross-platform media player

Mpv is a movie player based on MPlayer and mplayer2. It supports a wide variety of video file formats, audio and video codecs, and subtitle types. Special input URL types are available to read input from a variety of sources other than disk files. Depending on platform, a variety of different video and audio output methods are supported.

Features:

  • Drag and drop playlist
  • Loading external configuration files
  • Flatpak: mpv-mpris support - multimedia keys play/pause support
  • Flatpak: mpv.conf: Screenshots (shortcut key 's') are saved in ~/Pictures/mpv directory
  • Flatpak: mpv config directory is ~/.var/app/io.mpv.Mpv/config/mpv
  • Flatpak: mpv scripts directory is ~/.var/app/io.mpv.Mpv/config/mpv/scripts
  • Flatpak: subliminal is added for autosub.lua like scripts
  • Flatpak: mpv scripts needs write access. Use flatseal app to set home or host write permission

Thay đổi ở phiên bản 0.35.1

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~96 MB
Kích thước tải xuống38 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt143.722
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later, , GNU Library General Public License v2 or later
Trang web của dự ánhttps://mpv.io/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.mpv.Mpv

Chạy

flatpak run io.mpv.Mpv