Vinegar

bởi Vinegar Development

A wrapper for Roblox with many advanced optimization features.

Vinegar is a wrapper for Roblox that includes various optimization and ease-of-use features, including the RCO FFlag set, fast launching, and more.

Thay đổi ở phiên bản 2.3.4

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~377 MB
Kích thước tải xuống116 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt4.935
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://github.com/vinegarhq/vinegar

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.vinegarhq.Vinegar

Chạy

flatpak run io.github.vinegarhq.Vinegar