PeaZip

bởi peazip_software

Free file archiver utility, open, extract RAR TAR ZIP archives

PeaZip is free file archiver utility, based on Open Source technologies of 7-Zip, p7zip, Brotli, FreeArc, PAQ, Zstandard, and PEA projects.

Cross-platform, full-featured but user-friendly alternative to WinRar, WinZip and similar general purpose archive manager applications, open and extract 200+ archive formats: 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BR, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP, ZIPX, ZST - view full list of supported archive file formats for archiving and for extraction.

Thay đổi ở phiên bản 9.2.0

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~34 MB
Kích thước tải xuống12 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt282.026
Giấy phépGNU Lesser General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://peazip.github.io/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.peazip.PeaZip

Chạy

flatpak run io.github.peazip.PeaZip