Qcm

bởi hypengw

A Qt client for netease cloud music

A Qt client for netease cloud music

Thay đổi ở phiên bản 1.0

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~5 MB
Kích thước tải xuống2 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt146
Giấy phépGNU General Public License v2.0 only
Trang web của dự ánhttps://github.com/hypengw/Qcm

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.hypengw.Qcm

Chạy

flatpak run io.github.hypengw.Qcm
Tags: