Cartridges

bởi kramo

Launch all your games

Cartridges is a simple game launcher for all of your games. It has support for importing games from Steam, Lutris, Heroic and more with no login necessary. You can sort and hide games or download cover art from SteamGridDB.

Thay đổi ở phiên bản 1.5.4

7 ngày trước
Kích thước cài đặt~5 MB
Kích thước tải xuống2 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt8.268
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://github.com/kra-mo/cartridges

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub hu.kramo.Cartridges

Chạy

flatpak run hu.kramo.Cartridges