HandBrake

Video Transcoder

HandBrake is a tool for converting video from nearly any format to a selection of modern, widely supported codecs.

Reasons you'll love Handbrake:

  • Convert video from nearly any format
  • Free and Open Source
  • Multi-Platform (Windows, Mac and Linux)

Thay đổi ở phiên bản 1.6.1

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~123 MB
Kích thước tải xuống45 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt334.249
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://handbrake.fr/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub fr.handbrake.ghb

Chạy

flatpak run fr.handbrake.ghb