WPS Office

bởi Kingsoft Office Corporation

WPS Office Suite

WPS Office including Writer, Presentation and Spreadsheets, is a powerful office suite, which is able to process word file, produce wonderful slides, and analyze data as well. It is deeply compatible with all of the latest Microsoft Office file formats. It can easily open and read the documents created with Microsoft Office.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Kingsoft Office Corporation

Thay đổi ở phiên bản 11.1.0.11691

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~358 MB
Kích thước tải xuống329 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt360.178
Trang web của dự ánhttps://www.wps.com/linux
Câu hỏi thường gặphttp://wps-community.org/faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.wps.Office

Chạy

flatpak run com.wps.Office